Føre var prinsipper, er eit prinsipp som innebærer at me skal ikkje sette i gang med anngrep i natur og miljø uten å vite kva konsekvenser innggrpene medfører. Ved å gå ut fra at alle inngrep har miljøkonsekvenser inntil det motsatte er bevist, sikrar man seg mot unødvendig ødeleggese. Samtidig vil prinsipper åpne for konsekvensanalyser før det blir satt i verk inngep i naturen eller utslipp av forurensingar.

Forfatter Jarle

Fedje_oljesol_lense

Kilder:

http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2007/Stotter_kamp_mot_tungolje

Reklamer

Det er mangen som nesten ikkje har ressurser i landa sine, men det er noen som har overfult med ressurser og.
Er dette referdigt?
Foresimpel Norge har mange ressursar i landet: Olje,vann, gass, villmark, mat, drikke osv.
andre land som foreksempel dei som ligg i afrika, har ikkje so mange resussar. Men dei manglar også kunskap til å utvinde dei.

Fortatter Jarle og Mats Kåre

Afrika
Norge

Norge

Kilder:
http://kemathisen92.wordpress.com/2011/07/24/mitt-lille-land/

http://waterandfoodaward.wordpress.com/2011/08/18/welcome/markarbejde-i-afrika/

Olje og gass er dei største årsakene, og me fobrenner storedeler til å få energi og transport. Olja i dag holder ca 100 til 50år lengre, vist me holder på sånn så me gjør i dag.
Så korleis skal me stoppe forbruket?
Me må finne nye stoffer som gjer det betre i framtida.
Produsere mindre olje, gass og kull.
Bruke vind, sol og vasskraft til energikilder.
Me må ta vare på tinga våre, og ikkje bare hive dei dagen etter.

Forfatter Jarle og Mats

oljerigg_krtnt_None.full

Baerekraftig-utvikling_main_large

Kilder: http://www.forskning.no/artikler/2012/oktober/335322

Dette er koffor me må ta vare på den vakre naturen me har.

Her er alle kildene til bildene:

Forfatter Jarle og Mats

http://www.pics4gb.com/natur/93/1/

http://thevisualartsareart.blogspot.no/2012/05/struggling-to-keep-your-workout.html

http://ms3-solutions.at/package/selection?_booking_session_id=a646fc6c7bacbc765272f636d91c72e4&group=14