Olje og gass er dei største årsakene, og me fobrenner storedeler til å få energi og transport. Olja i dag holder ca 100 til 50år lengre, vist me holder på sånn så me gjør i dag.
Så korleis skal me stoppe forbruket?
Me må finne nye stoffer som gjer det betre i framtida.
Produsere mindre olje, gass og kull.
Bruke vind, sol og vasskraft til energikilder.
Me må ta vare på tinga våre, og ikkje bare hive dei dagen etter.

Forfatter Jarle og Mats

oljerigg_krtnt_None.full

Baerekraftig-utvikling_main_large

Kilder: http://www.forskning.no/artikler/2012/oktober/335322

Reklamer