Føre var prinsipper, er eit prinsipp som innebærer at me skal ikkje sette i gang med anngrep i natur og miljø uten å vite kva konsekvenser innggrpene medfører. Ved å gå ut fra at alle inngrep har miljøkonsekvenser inntil det motsatte er bevist, sikrar man seg mot unødvendig ødeleggese. Samtidig vil prinsipper åpne for konsekvensanalyser før det blir satt i verk inngep i naturen eller utslipp av forurensingar.

Forfatter Jarle

Fedje_oljesol_lense

Kilder:

http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2007/Stotter_kamp_mot_tungolje

Reklamer